เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลศรีสงครามประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม 11 เทศบาลตำบลศรีสงคราม สัปดาห์ที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [22 กันยายน 2566]
แก้ไขโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม [21 กันยายน 2566]
เยี่ยมให้กำลังใจนายมานิส คัณทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ที่กำลังพักฟื้นร่างกายจากการผ่าตัด [21 กันยายน 2566]
ประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม [21 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
งบการเงิน เดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
image ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สำหรับ SCAN QR CODE ในการชำระเงิน

สถิติ sitemap
วันนี้ 3
เดือนนี้11,467
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)107,596
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
22 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1323 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4184 ลงวันทื่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกงเิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ก.ย. 2566
นพ 0023.4/ว4189 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
20 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1311 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
19 ก.ย. 2566
ที่ นพ 0023.2/1302 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566) เพิ่มเติม
19 ก.ย. 2566
นพ 0023.1/ว 4124 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ