เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลศรีสงครามประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [22 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบความสะอาดของผลิตภัณฑ์โดนร้องเรียนขายในตลาดนัดคลองถม [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 [21 กุมภาพันธ์ 2567]
สภากาแฟ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม [19 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
งบการเงิน เดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
งบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
image ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สำหรับ SCAN QR CODE ในการชำระเงิน

สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้11,467
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)107,596
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
21 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว652 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การบูรราการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
21 ก.พ. 2567
นพ 0023.4/ว 187 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลประวัติผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 ก.พ. 2567
ที่ นพ 0023.4/ว 185 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอส่งงานวิจัย เรื่อง "การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค4"
21 ก.พ. 2567
ที่ นพ 0023.4/ว186 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.
21 ก.พ. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 190 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการ เพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
21 ก.พ. 2567
ืัที่ นพ 0023.4/ว 191 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ