เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle สมาชิกสภาเทศบาล
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 2838 4837
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 06 1505 4850
นายลิน นันสีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 4684 1165
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1870 6398
นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 6850 0230
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 0747 7769
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1661 0998
นายมานิส คัณทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 3534 8988
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 2787 4542
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1060 9386
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 8493 7243
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 8190 8789