messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle คณะผู้บริหาร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 7221 1444
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 1717 7646
นายสิทธิชัย วงค์วันดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 8324 4155
นายสมบูรณ์ ผ่านสำแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 09 5579 3977
นายไกรราช ขันทะชา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 06 3104 4940