messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 (งบตามเทศบัญญัติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลศรีสงคราม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
งบการเงิน เดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
งบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
งบการเงิน เดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 20 (ทั้งหมด 161 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9