เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 5 ส [20 พฤษภาคม 2565]
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมรุ่นที่ 3 [19 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นเจ้าภาพร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพของนายวัชรพล วดีศิริศักดิ์ [19 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลศรีสงคราม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
สภากาแฟ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม [19 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานฌาปนกิจศพของนายสมทรง เรืองวรบูรณ์ [18 พฤษภาคม 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [18 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสมทรง เรืองวรบูรณ์ [17 พฤษภาคม 2565]
ประชุมอนุกรรมการคัดกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม [17 พฤษภาคม 2565]
ตรวจตลาดนัดวันพระอำเภอศรีสงคราม [15 พฤษภาคม 2565]