messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle กองสาธารณสุข
นายอาทิตย์ ชาสงวน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 095-9946054
นางสาวโยธกา วรรณวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไพร สุธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายประวัติชัย พันธุกาง
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน