เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle กองสาธารณสุข
นายอาทิตย์ ชาสงวน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-9906054
นางสาวโยธกา วรรณวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน