ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม