messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงครามช่วงนี้ปลามันขึ้นจากน้ำโขงมาวางไข่ รอน้ำลดโน่น ถึงช่วงจับมาก ๆ มันกลับลงโขง กว่า 170 กิโลเมตร ที่เชื่อมโยงกันจากปากน้ำสงครามที่ปลายโขงถึงศรีสงคราม ว่ากันว่าความหลากหลายของพันธุ์ปลามีมากกว่า 183 สายพันธุ์ ซึ่งพวกเขารู้จักมันหมด และส่วนใหญ่อยู่ในชื่อพื้นบ้าน เช่นเดียวกันกับพ่อหนอก พี่น้องบ้านท่าบ่อสงคราม แอบเรือไว้ตามเรือนยอดของป่าบุ่งป่าทาม ที่โผล่พ้นน้ำ แนวไม้ไผ่ที่กระจายกันเสียดยอดทั่วผืนทะเลสาบหลายๆ ล้วน คือ หมายของใครของมัน บางคนวางตุ้มเกือบสิบลูกลงช้า ๆ เฝ้ารอที่จะมายาม หรือเก็บมันในรุ่งเช้าชีวิตเวียนวนอยู่เช่นนี้ทุกฤดูกาล
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงครามรอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจัดเป็นช่วงท้าย ๆ ของแม่น้ำสงคราม หรือที่เรียกกันว่าลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ด้วยสภาพที่แผ่กว้าง แบนราบ ใครสักคนที่นี่ว่าภูมิประเทศแบบนี้แสนเอื้อต่อการหาปลา เช่นนั้น อดีตของพรานปลาผู้ช้ำชองของลุ่มน้ำสงครามจึงหยั่งรากขึ้นที่นี่มากมาย ยามน้ำทรงแห่งปลายฤดูฝนจมป่าทามหายไปในระดับน้ำมาแล้วหลายเดือน สุรชัย ณรงค์ศิลป์ พบกับเราที่ริมตลิ่ง ผมเรียกชื่อจริงเขาแค่ตอนทำความรู้จัก โมงยามหลังจากนั้น เขาคือ พ่อหนอก ของเราและคนที่นี่
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงครามรอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม

อำเภอศรีสงครามจัดเป็นช่วงท้าย ๆ ของแม่น้ำสงคราม หรือที่เรียกกันว่าลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ด้วยสภาพที่แผ่กว้าง แบนราบ ใครสักคนที่นี่ว่าภูมิประเทศแบบนี้แสนเอื้อต่อการหาปลา เช่นนั้น  อดีตของพรานปลาผู้ช้ำชองของลุ่มน้ำสงครามจึงหยั่งรากขึ้นที่นี่มากมาย ยามน้ำทรงแห่งปลายฤดูฝนจมป่าทามหายไปในระดับน้ำมาแล้วหลายเดือน สุรชัย ณรงค์ศิลป์ พบกับเราที่ริมตลิ่ง ผมเรียกชื่อจริงเขาแค่ตอนทำความรู้จัก โมงยามหลังจากนั้น เขาคือ พ่อหนอก ของเราและคนที่นี่
 
 
 
ช่วงนี้ปลามันขึ้นจากน้ำโขงมาวางไข่ รอน้ำลดโน่น ถึงช่วงจับมาก ๆ มันกลับลงโขง กว่า 170 กิโลเมตร ที่เชื่อมโยงกันจากปากน้ำสงครามที่ปลายโขงถึงศรีสงคราม ว่ากันว่าความหลากหลายของพันธุ์ปลามีมากกว่า 183 สายพันธุ์ ซึ่งพวกเขารู้จักมันหมด และส่วนใหญ่อยู่ในชื่อพื้นบ้าน เช่นเดียวกันกับพ่อหนอก พี่น้องบ้านท่าบ่อสงคราม  แอบเรือไว้ตามเรือนยอดของป่าบุ่งป่าทาม  ที่โผล่พ้นน้ำ แนวไม้ไผ่ที่กระจายกันเสียดยอดทั่วผืนทะเลสาบหลายๆ ล้วน คือ หมายของใครของมัน บางคนวางตุ้มเกือบสิบลูกลงช้า ๆ เฝ้ารอที่จะมายาม หรือเก็บมันในรุ่งเช้าชีวิตเวียนวนอยู่เช่นนี้ทุกฤดูกาล
 
สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม

ช่วงนี้ปลามันขึ้นจากน้ำโขงมาวางไข่ รอน้ำลดโน่น ถึงช่วงจับมาก ๆ มันกลับลงโขง กว่า 170 กิโลเมตร ที่เชื่อมโยงกันจากปากน้ำสงครามที่ปลายโขงถึงศรีสงคราม ว่ากันว่าความหลากหลายของพันธุ์ปลามีมากกว่า 183 สายพันธุ์ ซึ่งพวกเขารู้จักมันหมด และส่วนใหญ่อยู่ในชื่อพื้นบ้าน เช่นเดียวกันกับพ่อหนอก พี่น้องบ้านท่าบ่อสงคราม แอบเรือไว้ตามเรือนยอดของป่าบุ่งป่าทาม ที่โผล่พ้นน้ำ แนวไม้ไผ่ที่กระจายกันเสียดยอดทั่วผืนทะเลสาบหลายๆ ล้วน คือ หมายของใครของมัน บางคนวางตุ้มเกือบสิบลูกลงช้า ๆ เฝ้ารอที่จะมายาม หรือเก็บมันในรุ่งเช้าชีวิตเวียนวนอยู่เช่นนี้ทุกฤดูกาล
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม

รอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม

อำเภอศรีสงครามจัดเป็นช่วงท้าย ๆ ของแม่น้ำสงคราม หรือที่เรียกกันว่าลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ด้วยสภาพที่แผ่กว้าง แบนราบ ใครสักคนที่นี่ว่าภูมิประเทศแบบนี้แสนเอื้อต่อการหาปลา เช่นนั้น อดีตของพรานปลาผู้ช้ำชองของลุ่มน้ำสงครามจึงหยั่งรากขึ้นที่นี่มากมาย ยามน้ำทรงแห่งปลายฤดูฝนจมป่าทามหายไปในระดับน้ำมาแล้วหลายเดือน สุรชัย ณรงค์ศิลป์ พบกับเราที่ริมตลิ่ง ผมเรียกชื่อจริงเขาแค่ตอนทำความรู้จัก โมงยามหลังจากนั้น เขาคือ พ่อหนอก ของเราและคนที่นี่
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม

รอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม

อำเภอศรีสงครามจัดเป็นช่วงท้าย ๆ ของแม่น้ำสงคราม หรือที่เรียกกันว่าลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ด้วยสภาพที่แผ่กว้าง แบนราบ ใครสักคนที่นี่ว่าภูมิประเทศแบบนี้แสนเอื้อต่อการหาปลา เช่นนั้น  อดีตของพรานปลาผู้ช้ำชองของลุ่มน้ำสงครามจึงหยั่งรากขึ้นที่นี่มากมาย ยามน้ำทรงแห่งปลายฤดูฝนจมป่าทามหายไปในระดับน้ำมาแล้วหลายเดือน สุรชัย ณรงค์ศิลป์ พบกับเราที่ริมตลิ่ง ผมเรียกชื่อจริงเขาแค่ตอนทำความรู้จัก โมงยามหลังจากนั้น เขาคือ พ่อหนอก ของเราและคนที่นี่
 
 
 
ช่วงนี้ปลามันขึ้นจากน้ำโขงมาวางไข่ รอน้ำลดโน่น ถึงช่วงจับมาก ๆ มันกลับลงโขง กว่า 170 กิโลเมตร ที่เชื่อมโยงกันจากปากน้ำสงครามที่ปลายโขงถึงศรีสงคราม ว่ากันว่าความหลากหลายของพันธุ์ปลามีมากกว่า 183 สายพันธุ์ ซึ่งพวกเขารู้จักมันหมด และส่วนใหญ่อยู่ในชื่อพื้นบ้าน เช่นเดียวกันกับพ่อหนอก พี่น้องบ้านท่าบ่อสงคราม  แอบเรือไว้ตามเรือนยอดของป่าบุ่งป่าทาม  ที่โผล่พ้นน้ำ แนวไม้ไผ่ที่กระจายกันเสียดยอดทั่วผืนทะเลสาบหลายๆ ล้วน คือ หมายของใครของมัน บางคนวางตุ้มเกือบสิบลูกลงช้า ๆ เฝ้ารอที่จะมายาม หรือเก็บมันในรุ่งเช้าชีวิตเวียนวนอยู่เช่นนี้ทุกฤดูกาล
 
check_circle ผลิตภัณฑ์ตำบล
ปลาแห้งรอปรับปรุง
ปลาแห้งปลาแห้ง ของฝากขึ้นชื่ออำเภอศรีสงคราม สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่รอปรับปรุง
ผ้ามัดหมี่สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ 22 หมู่ 12 บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 ติดต่อ : คุณจันทา สุขศรี โทร : 08-1059-8089, 087 213 2135
ปลาส้มรอปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ปลาแห้ง

รอปรับปรุง
ปลาแห้ง

ปลาแห้ง ของฝากขึ้นชื่ออำเภอศรีสงคราม สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่

รอปรับปรุง
ผ้ามัดหมี่

สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ 22 หมู่ 12 บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 ติดต่อ : คุณจันทา สุขศรี โทร : 08-1059-8089, 087 213 2135
ปลาส้ม

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์ พันธกิจ
พันธกิจ (Mission)รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์ (Vission)รอปรับปรุง
พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vission)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
พันธกิจ (Mission)

รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์ (Vission)

รอปรับปรุง
พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vission)

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมารอปรับปรุง
ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา

รอปรับปรุง
ประวัติความเป็นมา