เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
rss_feed โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังอาคาร B และ C ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed อาหารเสริม (นม) งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล) ซอยเทศบาล 6/5
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed อาหารเสริม (นม) งวดเดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนรัตนมาลี บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สาขาศรีสงคราม เชื่อมรางระบายน้ำถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๗/๒ (ป่าช้าแกว)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงครามด้านทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7/7
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการก่อสร้างรั้วหลุมขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed อาหารเสริม (นม) งวดเดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการดัดแปลงต่อเติมอาคาร กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหลุมขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้ารอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการดัดแปลงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายบรรเทา คัณทักษ์ เชื่อมกับถนนเทศบาล 11
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหาดทรายบวช เชื่อมถนนเลียบลำน้ำสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณท่อลอดเหลี่ยมซอยเทศบาล 24
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 เชื่อมทางหลวงชนบท นพ. 4059
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนลำน้ำอูนด้านทิศเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงจอดรถ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมผิวทางถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 23
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการขุดลอกหนองแคนลู้น หมู่ที่ ๗ บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม กว้าง ๑๑๗ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed อาหารเสริม(นม) ยูเอชที งวดเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed อาหารเสริม(นม)งวดเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed อาหารเสริม(นม)งวดเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดบริเวณด้านหน้าอาคาร ศพด.
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน คสล.ซ.เทศบาล 20 (ร้านยายแหว)
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการปรับปรุงพื้นเกาะกลางวงเวียนถนนรัตนมาลี
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ขุดลอกห้วยน้ำจั้นช่วงทางหลวง 2132 ถึง ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม กว้าง 18 เมตร ยาว 142 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,875.00 ลูกบาศก์เมตร
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed สั่งซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed สั่งซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบน้ำสงคราม หมู่ที่ 4,1,7 โดยติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ขนาด 40 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 180 ชุด เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการขุดหลุมขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการรื้อถอนทางเท้าและสร้างพื้น ค.ส.ล. ใหม่ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านปากอูน
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายฉลาด อุ่นกลม
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed อาหารเสริม(นม)งวดเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 11 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(ซอยหลุมขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสงครามเมืองใหม่เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการปรับระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/1 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(เฉี่ยวเอินเอิน)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 31 เชื่อมถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(โรงเรียนอนุบาลอัญมณี)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
1 - 50 (ทั้งหมด 139 รายการ) 1 2 3