เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การขออนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และไม่ใช่การขายของในตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การรับแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1