เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างอินทรารีสอร์ทเชื่อมถนนเลี่ยงเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างร้านมินคาร์วอร์ชเชื่อมถนนเลี่ยงเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยโคน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรางเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล)บริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยน้ำจั้นซอยเทศบาล 24 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล6/1 เช์่อมถนนซอยเทศบาล 24 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 10 (ถนนข้างวัดศรีสมบูรณ์ด้านทิศตะวันออก) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 14(ต่อจากโครงการเดิมถึงห้วยน้ำจั้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 7/3(ข้างบ้านอาจารย์วิชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 14 จากสามแยกถนนเลี่ยงเมืองถึงห้วยน้ำจั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นระเบียงทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนเทศบาล 2 หลังห้องแถวตำรวจถึงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,674 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 สายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่สนามฟุตซอล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคันหินบริเวณลานห้าแยก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณหลังโรงเรียนบ้านปากอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะความต้องการพัสดุโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2