เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบน้ำสงคราม หมู่ที่ 4,1,7 โดยติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ขนาด 40 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 180 ชุด เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 31 เชื่อมถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(โรงเรียนอนุบาลอัญมณี)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 11 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(ซอยหลุมขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสงครามเมืองใหม่เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/1 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(เฉี่ยวเอินเอิน)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประติมากรรมเกาะกลางวงเวียนถนนรัตนมาลี (หน้า บขส. ศรีสงคราม)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 10 ฝั่้งทิศใต้(บ้านนางเพลินพิศ)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 14 ฝี่งทิศตะวันตก
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางยู ถนนเทศบาล 7/2
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและวางท่อระบายน้ำบริเวณจุดที่พักขยะหลังตลาดสด
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/11
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 6/24 (บ้านนางนิลวรรณ์ สาระโพธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายแสงมณี นันสีบุตร เชื่อมกับซอยเทศบาล 6/8 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านนางเยาวลักษณ์ เวชพฤกษ์ไพบูลย์ เชื่อมซอยเทศบาล 6/16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3