messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบน้ำสงคราม หมู่ที่ 4,1,7 โดยติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ขนาด 40 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 180 ชุด เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 31 เชื่อมถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(โรงเรียนอนุบาลอัญมณี) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 11 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(ซอยหลุมขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสงครามเมืองใหม่เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/1 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(เฉี่ยวเอินเอิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
find_in_page ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประติมากรรมเกาะกลางวงเวียนถนนรัตนมาลี (หน้า บขส. ศรีสงคราม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 10 ฝั่้งทิศใต้(บ้านนางเพลินพิศ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 14 ฝี่งทิศตะวันตก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางยู ถนนเทศบาล 7/2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและวางท่อระบายน้ำบริเวณจุดที่พักขยะหลังตลาดสด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/11 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 6/24 (บ้านนางนิลวรรณ์ สาระโพธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายแสงมณี นันสีบุตร เชื่อมกับซอยเทศบาล 6/8 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านนางเยาวลักษณ์ เวชพฤกษ์ไพบูลย์ เชื่อมซอยเทศบาล 6/16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3