ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้
ชื่อไฟล์ : BApEmcGTue23111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้